บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด ศูนย์การค้าไดอาน่า ธุรกิจในเครือพิธานกรุ๊ป บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ ศูนย์การค้าแห่งแรกในภาคใต้ตอนล่าง ที่ดำเนินกิจการมากว่า 30 ปี พร้อมด้วยสวัสดิการและโบนัสพิเศษ (นอกเหนือจากโบนัสปกติ) จ่ายโบนัสปีละ 2 ครั้ง มีเงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน และทุนการศึกษาสำหรับลูกพนักงาน พนักงานเข้าใหม่ อายุงาน 6 เดือน มีสิทธิรับโบนัส
มีความต้องการรับสมัครทีมคุณภาพ ดังนี้
คุณสมบัติ:
 • ชาย หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย สินค้าประเภท กีฬา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • บุคลิกดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
คุณสมบัติ:
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3-ปริญญาตรี
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ:
 • ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีกSupermarket หรือ เช็คเกอร์ ห้างสรรพสินค้า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
คุณสมบัติ:
 • เพศหญิง อายุ 25-40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์/รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ(ประสบการณ์ 3 ปี)
สวัสดิการ - โบนัสปีละ 2 ครั้ง

- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

- เงินพิเศษ เช่น ค่าคอมมิชชั่น 

- เงินสวัสดิการกรณีสมรส และกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

- ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน

- สหกรณ์ออมทรัพย์

- เงินกู้ยืม

- ตรวจสุขภาพประจำปี
วิธีการสมัคร ผู้สมัครสามารถสมัครงานกับเราได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

ส่งเอกสารสมัครงานของท่านมาที่ E-mail : Diana.hr2014@gmail.com หรือ

สมัครงานด้วยตัวเอง ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 จันทร์-ศุกร์ 10.30 - 16.00 น.

ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาตามที่อยู่นี้

แผนกทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด 55/3 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร. 074-272-222 ต่อ 3619
ติดต่อเรา
 • บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด สาขาศรีภูวนารถ 55 / 3 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • Email: contact@diana.co.th
 • Phone: 074-272-222